An Honest Statement

Thursday, November 12, 2009
,

"Ayaw mo kong masaktan. Ayaw

mong makita akong malungkot.

Pero ayaw mo rin sa ‘kin. O sige,

correction... hindi mo kayang

maging kung anong gusto kong

maging ka sa buhay ko."


Related Posts

You Might Also Like

3 comments

Thanks for dropping by. I'd love to hear from you!

Blog Archive

Subscribe